*قابل توجه اساتید محترم*

خواهشمند است جهت دریافت قالب برگه آزمون پایان ترم به سایت دانشگاه قسمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سپس بخش فرم های آموزشی به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

http://ustmb.ac.ir/ustmb2018/Education

 

اداره آموزش دانشگاه

 

 

*قابل توجه دانشجویان ورودی مهر و بهمن 96 کلیه مقاطع تحصیلی*

دانشجویانی که تاکنون نسبت به تکمیل فرم سلامت جسم و روان اقدام نکرده اند به منظور تکمیل ثبت نام ضروری است قبل از انتخاب واحد نسبت به تکمیل فرم فوق الذکر به آدرس زیر مراجعه و اقدام نمایند.

http://portal.saorg.ir/physicalhealth/ سلامت  جسم

http://portal.saorg.ir/mentalhealth/سلامت  روان

امور فرهنگی دانشگاه