*قابل توجه دانشجویان محترم *

دانشجویانی که پرونده تحصیلی ایشان نیاز به بررسی در کمیسیون موارد خاص استانی دارد با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر(IE) و مراجعه به آدرس اینترنتی زیر نسبت به ثبت درخواست خود و واریز وجه بررسی پرونده اقدام نمایند.

http://www.msrt.ir/sites/ddstu

یا

http://91,99,101,134

 

*قابل توجه دانشجویان محترم*

*اطلاعیه ترم تابستان *

ثبت نام ترم تابستان : 1397/4/19 لغایت 1397/4/20

شروع ترم تابستان : 1397/4/23

امتحانات پایان ترم : 1397/5/27 لغایت 1397/5/31